top-icon1.png  澳門宋玉生廣場180號東南亞商業中心9樓B座    top-icon2.png  (853)  2882 2266    top-icon3.png  info@mia-macau.com

保險市場統計數據


2019-2023年毛保費之變化

2019-2023年賠償支出之變化

2023年非人壽保費結構

2022-2023年非人壽賠償支出結構


回最頂